Klage over DR Kontant

KLAGE til DR´s OMBUDSMAND, LYTTER- OG SEERREDAKTØR JESPER TERMANSEN
OVER DR KONTANT SAMT DENNIS KRAGELUND, THOMAS LEMKE OG JAKOB ILLEBORG

Klagepunkterne

  • Klageren ”lokkes” ind i interviewet under foregivende af, at der er tale om et seriøst forbrugerprogram med relevant og seriøst indhold.
  • Generelt manglende seriøs research som grundlag for de rejste påstande
  • Manglende overholdelse af indgåede skriftlige aftaler
  • Direkte usandheder og udokumenterede påstande fremført under interviewet

Forhistorien

Min byggevirksomhed, Casa Futura, blev i september 2016 erklæret konkurs. På daværende tidpunkt var der en række boliger under opførelse, og konkursen fik selvsagt nogle konsekvenser for køberne af disse boliger.

Efterfølgende blev jeg ansat som direktør i en ny byggevirksomhed, ejet af investorer, herunder for en mindre del min søn.

I juni 2017 hører jeg fra vores byggeleder, at DR Kontant filmer på en af vores byggepladser, hvorfor jeg retter henvendelse til DR Kontant og anmoder om, at dette ophører, samt at filmen ikke bliver anvendt.

Efter en længere mailkorrespondance bliver jeg ringet op af Dennis Kragelund, redaktør for DR Kontant, der spørger mig, om jeg ville medvirke i en udsendelse, hvor man belyste køberens situation ved et byggefirmas konkurs, et emne, jeg fandt relevant og rigtigt.

Herefter gik parterne på min anmodning i gang med at definere de spørgsmål, der skulle behandles. Det skal erkendes, at det på det tidspunkt blev mere konkret og ikke så meget rettet mod det mere principielle og forbrugeroplysende udgangspunkt.

Jeg har som bilag vedhæftet en gennemgang af de påstande, DR Kontant kom med i dette forløb – med en kort angivelse af mine svar.

Da jeg overvejede at trække mig i forløbet, blev jeg truet med, at man ville sende programmet alligevel, og derfor valgte jeg at stille op.

For at være sikker på, hvad der skulle ske, var kravet fra min side, at det blev aftalt, hvilke spørgsmål der blev stillet, således at jeg havde mulighed for at svare på spørgsmålene. Dette spørgetema vedhæftes som bilag 2.

Interviewet

Interviewet foregik hos DR Kontant i Aarhus, hvor jeg til min overraskelse blev hentet på P-pladsen med kamera. Jeg fandt senere ud af, at det var for, at Jakob Illeborg kunne henvise til min ”store bil”.

Under interviewet opstod der en del diskussioner om spørgsmålene, fordi man overhovedet ikke holdt sig til de aftalte spørgsmål.

Spørgsmål om mangler ved en bolig i Rådhusparken i Allerød kom ikke op. Heller ikke om fællesarealer i Allerød eller Hørning eller om et påstået hul i en dampspærre i projekt i Albertslund. Eller påstået anvendelse af imprægneret træ i boliger i Albertslund.

Om noget jord, der måske skal fjernes i et fællesareal i Albertslund, fik jeg kastet i hovedet, at det kostede kr. 1.000.000,- at fjerne, hvilket jeg bestred. DR har siden trukket det tilbage i en mail, vedhæftet som bilag 3.

Hvad der ikke tidligere har været berørt overhovedet, var et regnskab i et Casa Futura-selskab, der har været inaktivt i 4 år. Her blev jeg præsenteret for en påtegning på regnskabet, som Jakob Illeborg anvendte til at beskylde mig for, at der var ”rod i regnskaberne” i Casa Futura Koncernen.

Da jeg protesterede mod denne påstand, blev jeg – både fra Jacob Illeborg og Thomas Lemke – mødt med, at man havde talt med Casa Futuras revisor, som havde bekræftet ”at der var rod i regnskaberne”.

Efterfølgende har DR Kontant som dokumenteret i bilag 3 angivet, at der var sket en misforståelse i relation til samtalen med revisoren. Man havde aldrig talt med revisor!

Under interviewet fremførte Jakob Illeborg gang på gang, at DR Kontant ”havde talt med en række købere af Casa Futura huse”, som også havde oplevet mangler og forsinkelser.

Når jeg spurgte, hvem DR Kontant havde talt med, og i forbindelse med hvilke projekter, blev Jakob Illeborg ukonkret og kunne ikke svare.

Rent faktuelt ved jeg, at Jakob Illeborgs udsagn ikke er i overensstemmelse med sandheden. Man har talt med nogle få købere, og flere af disse købere har kontaktet mig og oplyst, at de ikke ville udtale sig til DR Kontant, men at de over for DR Kontant har givet udtryk for, at de var fint tilfreds med købet. Så det udsagn, Jakob Illeborg kommer med, er formentlig også i strid med sandheden.

Under et spørgsmål om Duemosepark i Farum kaster Jakob Illeborg op, at de boliger koster kr. 1.000.000,- hver at renovere. Men da jeg spørger om dokumentation, findes der kun henvisning til ekspertvidnet, Tommy Bunck-Nielsen.

Tommy Bunck-Nielsen har visse kvaliteter inden for dette område. Problemet er bare, at han i 2014 på vegne af køberne laver en rapport, der ikke viser væsentlige mangler, og at Tommy Bunck-Nielsens partner i 2015/2016 har lavet en ny rapport, der viser andre mangler.

Tommy Bunck-Nielsen kan efter normale retningslinjer for uvildighed næppe optræde som ”ekspertvidne”.

Afsluttende bemærkninger

Denne klage kommer efter et langt forløb med DR Kontant, hvor DR Kontants research har været ikke eksisterende, og hvor man i vidt omfang har valgt at lukke øjnene for fakta, således at man ikke er nødt til at skære væsentlige dele af programmet fra.

Forhold, som at der ved alle afleveringer af boliger afsættes penge på deponeringskonto til at dække eventuelle mangler, eller udskudte arbejder, interesserer ikke DR Kontant, ligesom man heller ikke interesserer sig for, at eventuelle mangler er dækket af en byggeskadeforsikring.

Det er således et forkert og forvansket billede, man tegner af virkeligheden, alene for at tegne et billede af en skurk.

Den måde at lave TV-programmer på undergraver den generelle troværdighed ved TV. Kan man tro på, at det, der bliver oplyst, er rigtigt, eller er der tale om en tilpasning for at få et salgsbart program?

Jeg står tilbage med den oplevelse, at journalist Jakob Illeborg er det mest utroværdige menneske, jeg nogensinde har mødt.

Jon Søberg