Historien om Casa Futura

Futura 1

Historien om Casa Futura

Casa Futura blev etableret i 2004 og har siden opført op mod 2000 boliger – i de seneste år primært som præfabrikerede elementer, men også i etageejendomme.

Casa Futura var i sommeren 2016 presset likviditetsmæssigt, primært på grund af en voldsom vækst, fra en omsætning på 100 mill. i 2015 og et overskud på kr. 7.800.000,- til en omsætning på vej mod 150 mill. i 2016 og et budgetteret overskud på kr. 15 mill.

Casa Futura var også presset af lån i 2 ejendomme, beliggende på Torvet i Silkeborg, hvor Danske Bank pressede på for en voldsom nedbringelse af lånene i ejendommene.

En misforståelse fra Danske Banks side vedrørende Casa Futuras regnskaber fik banken til at rette henvendelse til advokat Jørgen Hauschildt, Bech Bruun, Aarhus, som foreslog det, der betegnes som en fisketur – det vil sige at indgive en konkursbegæring for at se, om koncernen kunne finde penge til at indfri Danske Banks engagement, eller presse andre af koncernens pengeinstitutter til at indfri Danske Bank.

På møder med Danske Bank blev det dog klart, at banken var klar til at indgå en aftale om fortsat drift, mod at de øvrige pengeinstitutter tiltrådte aftalen.

For så vidt angår Nordea, blev advokat Christian Jul Madsen, Kromann – Reumert, involveret og fik en regnskabskyndig, Ove Kristiansen, ind i Casa Futura for ”at sikre, at budgetter var i orden”.

Den regnskabskyndige tiltrådte en aftale om, at der ikke måtte komme oplysninger ud af Casa Futura uden accept fra selskabets direktør, ligesom dette var oplyst til Christian Jul Madsen.

Den aftale blev på ingen måde overholdt. Samtidig med, at Christian Jul Madsen fortalte Casa Futuras direktør og revisor, at en løsning mellem pengeinstitutter ville blive fundet, fortalte Christian Jul Madsen Casa Futuras to væsentligste leverandører og samarbejdspartnere, i fortrolighed, at Casa Futura ville blive erklæret konkurs, og at de hellere måtte købe resterne for at reducere deres tab.

Budgetter til de to købere blev hentet ud af Casa Futuras fortrolige materiale af den regnskabskyndige, således at Christian Jul Madsen kunne dokumentere værdien af de igangværende byggeprojekter over for køberne, og derefter over for pengeinstitutterne – hvoraf flere arbejdede positivt på en løsning – samt dokumentere, at man kunne redde en del af sit tilgodehavende ved en konkurs nu.

Christian Jul Madsen manipulerede herved på groveste vis en konkurs frem, således at han selv kunne blive kurator og få indtægterne heraf ved dette.

En masse mennesker har mistet deres job på dette. En masse købere er blevet efterladt med problemer i relation til færdiggørelse af boliger m.v., om end der er hensættelser på deponeringskonti, og byggeskadeforsikring til at dække omkostningerne.

Min kone og jeg mistede alt, hvad vi ejede, inklusiv vores pensioner og står stadig uforstående over for, hvordan vi alle (banker, samarbejdspartnere, leverandører og os) lod os manipulere af Christian Jul Madsen, som i dag står tilbage som den eneste vinder.

Jon Søberg