Dokumentation

BEMÆRKNINGER TIL SPØRGETEMAER FRA DR KONTANT

TILBAGEVISTE PÅSTANDE

1. Oslohøjen, Silkeborg

I projektet Oslohøjen har Casa Futura bygget en række boliger på venstre side af vejen ud mod Oslovej.

Den ene af boligerne er ejet af Teddy Petersen.

Området er ikke færdigudviklet, men fællesarealer, vej m.v. omkring de boliger, Casa Futura har bygget, er gjort færdig efter aftale med kommunen.

DR Kontant har efter det oplyste filmet jorddynger m.v. i området, men disse jorddynger har ikke noget med Casa Futura at gøre.

DR Kontant viser i udsendelsen et ”vandreservoir”, som efter lokalplanen skal være der. Det problematiseres, at der ikke er hegn omkring reservoiret, men det skyldes, at Silkeborg Kommune har frabedt sig hegn omkring reservoiret, hvilket DR kontant ikke har undersøgt, endsige spurgt Jon Søberg om.

Teddy Petersen fik i foråret 2012 leveret et hus på Oslovej 3. Siden har der, ca. 1 gang om året i de forløbne 5 år været henvendelse fra Teddy Petersen om forhold. Henvendelserne er hver gang blevet besvaret, og så er det hver gang døet ud.

Huset kan konstruktionsmæssigt slet ikke sammenlignes med husene i Farum, så der er ingen sammenlignelige problemer.

2. Hørning

Fællesarealer og vejanlæg i Hørning er i 2015 godkendt af Skanderborg Kommune, og garantien stillet til sikkerhed for, at arbejdet udføres, blev frigivet.

Det viste sig efterfølgende, at der var en projekteringsfejl i kloakanlægget, som den
projekterende ingeniør påtog sig ansvaret for, og selv valgte at ville udbedre ved hjælp af forsikringsselskabet og en entreprenør. Dette arbejde er af ukendte grunde gået i stå, men Casa Futura har ikke været involveret i arbejdet.

Casa Futura har dog forsøgt at få løst det sidste, og jeg har efter konkursen også forsøgt at få parterne til at løse problemet. Det arbejdes der fortsat på.

3. Rådhusparken Allerød

DR Kontant påstår, at Casa Futura har ansvaret for at færdiggøre fællesarealet.

Fællesarealet skulle færdiggøres sammen med sidste etape af byggeriet, som Casa Futura ikke har opført. Påstanden afvises derfor.

4. Farum

DR Kontant påstår at husene skal renoveres for op imod kr. 1.000.000,-.

DR Kontant har ikke kunnet dokumentere noget som helst af denne påstand. Den virker som grebet ud af luften.

Som dokumentation interviewer DR Kontant en ekspert. Men den samme ekspert gennemgik boligerne i 2014 og fandt i den forbindelse kun nogle få fejl,

I dag, 3–4 år efter, er der pludselig voldsomme fejl.

5. Albertslund

Se nedenstående fotos, som DR Kontant fremviser som “dokumentation”.

2014_01_14_1
A: Oplagsplads til paller og plastik, fotograferet fra Tornegårdsvej. Oplagspladsen er placeret i overensstemmelse med byggepladsplanen.

2014_01_14_3

B: Viser kørevej i regnvejr.

2014_02_08_7

C: Viser søm i plast, angiveligt dampspærre, hvilket er forkert. Plasten er afdækningsplast, hvor rækkehusene støder op til hinanden. Plasten bliver fjernet, når lukkestykker monteres.
Dampspærren sidder inde i væggene, 10 cm fra indervæggen, og er ikke synlig.

2014_02_08_8

D: Billedet viser en vandlomme i afdækningsplast. Afdækningsplasten er midlertidig, og isolering udskiftes, når plasten fjernes og facadeplader monteres.
Motivet på dette foto har intet med en dampspærre at gøre, Dampspærren sidder inde i konstruktionen, ca. 10 cm bag indervæggen.

2014_02_08_9

E: Billedet viser en trykimprægneret fodrem, der skal være trykimprægneret, Fodremmen er ikke inde i boligen, men ligger på kanten af soklen på den udvendige side af dampspærren, som ligger skjult inde i konstruktionen, ca. 10 cm bag indervæggen.

2014_02_08_10

F: Billedet viser et fraskåret stykke af en fodrem.

2014_02_08_11

G: Billedet viser oplagspladsen på byggepladsen, fotograferet fra Tornegårdsvej.
Det er helt normalt, at man på en byggeplads har en oplagsplads til paller, plastik, containere m.v.
Der findes formentlig ikke nogen byggeplads uden.

Spørgsmål om jorddynge, som er efterladt:

Der er formentlig tale om de jordbjerge, som er en del af området i henhold til
bebyggelsesplanen.